Warszawskie Towarzystwo Transportowe EKSPEDYCJA MORSKA I LĄDOWA Specjalność: Przeładunek towarów masowych jak: ruda, fosfosyty, siarczan amonu, sole potasowe, ryż, cukier, tomasyna, cement, węgiel i t. p.

Warszawskie Towarzystwo Transportowe

Warszawskie Towarzystwo Transportowe