Wiec na brzegu morza. Światoburcza akcja obywateli Gdyni // Głos Poranny. – 1933, nr 51, s. 1

Wiec na brzegu morza. Światoburcza akcja obywateli Gdyni // Głos Poranny. - 1933, nr 51, s. 1

Wiec na brzegu morza. Światoburcza akcja obywateli Gdyni // Głos Poranny. – 1933, nr 51, s. 1