Wieczór satyr i fraszek A.M. Swinarskiego

Wieczór satyr i fraszek A.M. Swinarskiego

Wieczór satyr i fraszek A.M. Swinarskiego