Władysław Kopicki

Rocznik Gdyński
Rocznik Gdyński
Rocznik Gdyński