Własny port polski na Bałtyku – Juljan Rafalski, Warszawa 1922 Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska.

Własny port polski na Bałtyku - Juljan Rafalski, Warszawa 1922 Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska.

Własny port polski na Bałtyku – Juljan Rafalski, Warszawa 1922 Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska.