53265_Rafalski_Juljan_1922_W_asny_port_polski_na_Ba_tyku-5