W Prusach Zachodnich: W Chylonii 13 b.m. o godz. 10 przed poł. w oberży p. Voss, [w:] Wybory Prowincjonalny Komitet Wyborczy … // Dziennik Poznański. – 1898, nr 234, s. 2

W Prusach Zachodnich: W Chylonii 13 b.m. o godz. 10 przed poł. w oberży p. Voss, [w:] Wybory Prowincjonalny Komitet Wyborczy ... // Dziennik Poznański. - 1898, nr 234, s. 2

W Prusach Zachodnich: W Chylonii 13 b.m. o godz. 10 przed poł. w oberży p. Voss, [w:] Wybory Prowincjonalny Komitet Wyborczy … // Dziennik Poznański. – 1898, nr 234, s. 2