WychodźWychodźca tygodnik poświęcony sprawom emigracji i reemigracji 1924, nr 40ca-tygodnik-poświęcony-sprawom-emigracji-i-reemigracji-1924,-nr-40