WYCHODŹCA. Organ Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego == Tygodnik Poświęcony sprawom emigracji i reemigracji. – 1929, nr 45

WYCHODŹCA. Organ Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego == Tygodnik Poświęcony sprawom emigracji i reemigracji. - 1929, nr 45

WYCHODŹCA. Organ Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego == Tygodnik Poświęcony sprawom emigracji i reemigracji. – 1929, nr 45