WYCHODŹCA. Organ Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego == Tygodnik Poświęcony sprawom emigracji i reemigracji. – 1930, nr