WYCHODŹCA. Organa Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego == Tygodnik Poświęcony sprawom emigracji i reemigracji. – 1930, nr 23

WYCHODŹCA. Organa Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego == Tygodnik Poświęcony sprawom emigracji i reemigracji. - 1930, nr 23

WYCHODŹCA. Organa Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego == Tygodnik Poświęcony sprawom emigracji i reemigracji. – 1930, nr 23