WYCHODŹCA. Organa Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego == Tygodnik Poświęcony sprawom emigracji i reemigracji. – 1930, nr 23