Wychodźca tygodnik poświęcony sprawom emigracji i reemigracji 1924, nr 23