Wychodźca tygodnik poświęcony sprawom emigracji i reemigracji 1924, nr 28

Wychodźca tygodnik poświęcony sprawom emigracji i reemigracji 1924, nr 28