Wycieczka Czechosłowackiego Związku Kolejarzy

Wycieczka Kursu Instruktorów Ligi Morskiej i Kolonialnej

Wycieczka Kursu Instruktorów Ligi Morskiej i Kolonialnej