[Wycieczka kupców z Prus Wschodnich] // Gazeta Kartuska. – 1938, nr 103, s. 3

[Wycieczka kupców z Prus Wschodnich] // Gazeta Kartuska. - 1938, nr 103, s. 3

[Wycieczka kupców z Prus Wschodnich] // Gazeta Kartuska. – 1938, nr 103, s. 3