Strona głównaPolecamyWydawnictwo Region

Wydawnictwo Region

Wydawnictwo Region

Facebook:  https://www.facebook.com/wydawnictwo.region/

Wydawnictwo REGION funkcjonuje głównie na terenie historycznego Pomorza (między dolną Odrą a Wisła, ograniczonego od południa doliną Noteci-Warty a od północy Bałtykiem). W planach jest objęcie działalnością pozostałych terenów na północy i zachodzie Polski, pomorską część Niemiec oraz kraje nadbałtyckie. Już dziś docieramy również do północnej części województw wielkopolskiego i lubuskiego.

Tematyka

Wydawnictwo REGION koncentruje się na dwóch segmentach rynku wydawniczego – turystyce (przewodniki, informatory i mapy) oraz publikacjach regionalnych (etnografia, kultura ludowa i wierzenia, język i historia). Ponadto w niewielkim zakresie prowadzimy działalność usługową na rzecz lokalnych samorządów (publikacje promocyjne, turystyczne i historyczne).

Turystyka

Wydawnictwo we własnym zakresie opracowuje i wydaje PRZEWODNIKI TURYSTYCZNE prezentujące szczegółowo walory turystyczne Pomorza, poświęcone poszczególnym regionom Pomorza jak i mniejszym obszarom (powiatom i gminom). Ponadto, uwzględniając istniejące zapotrzebowanie, zajmuje się TURYSTYKĄ TEMATYCZNĄ – rowerową i historyczną.

Kartografia

Uzupełnieniem serii przewodników są MAPY TURYSTYCZNE opracowywane dla powiatów i gmin lub wybranych obszarów. Mapy zawierają podstawową treść kartograficzną (bez warstwic) uzupełnioną o informacje krajoznawcze (w formie piktogramów). Wydawane przez nas mapy przygotowane są w skali 1:100 000 lub 1:50 000.

Regionalia

Wydawnictwo jest zainteresowane promocją lokalnej pomorskiej kultury. Stąd publikacje zbiorów LEGEND I BAJEK, książek w języku kaszubskim (także podań oraz prozy i poezji), opracowań popularnonaukowych (historycznych, językowych i etnograficznych).

Wydawnictwo Region

Przeczytaj również

Najnowsze