Wyjazd M.S. Piłsudski // Dziennik Ilustrowany. – 1937, nr 187, s. 7

Wyjazd M.S. Piłsudski // Dziennik Ilustrowany. - 1937, nr 187, s. 7

Wyjazd M.S. Piłsudski // Dziennik Ilustrowany. – 1937, nr 187, s. 7