Wyjazd ministrów do Gdyni // Polska Zbrojna. – 1929, nr 347, s. 1

Wyjazd ministrów do Gdyni // Polska Zbrojna. - 1929, nr 347, s. 1

Wyjazd ministrów do Gdyni // Polska Zbrojna. – 1929, nr 347, s. 1