WYKAZ CZASOPISM GDYŃSKICH W WYBORZE

„Almanach Morski”. Rocznik poświęcony sprawom morza i wybrzeża

ADRES WYDAWNICZY Gdynia : Wydawnictwo Kalendarza Morskiego, 1933-1934.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Rocznik.
NUMERACJA 1933 – 1934.
INSTYTUCJA SPRAWCZA Towarzystwo Budowy Pomnika ku Czci Odzyskania Morza „Bazyliki Morskiej w Gdyni”.

 

Bałtyckie Nowiny Sportowe : dodatek tygodniowy do zjednoczonych pism polskich Wybrzeża: Nowej Gazety Gdańskiej i Kurjera Gdyńskiego : wychodzi w każdy poniedziałek na wtorek jako organ oficjalny klubu sportowego „Gedanja”

ADRES WYDAWNICZY Gdańsk ; Gdynia.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1929).
INSTYTUCJA SPRAWCZA Klub Sportowy „Gedania” (Gdańsk).

 

Bałtyk : dwutygodnik poświęcony zagadnieniom handlu morskiego, polskiego wybrzeża i wielkiej Gdyni

 

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1936).

 

Bałtyk i Wybrzeże : kalendarz tygodniowy : Wydawnictwo Polsko-Amerykańskiego Biura Propagandowo-Informacyjnego „Polam” w Gdyni

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Tygodnik
NUMERACJA ROCZNIK 1, nr 2 (2/8 lip. 1933) – ROCZNIK 1, nr 5 (1933).
INSTYTUCJA SPRAWCZA Polsko-Amerykańskie Biuro Propagandowo-Informacyjne „Polam” (Gdynia).

 

„Bandera Polska”

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
NUMERACJA 1935 – 1936.

 

Bandera Polska : czasopismo poświęcone sprawom żeglugi polskiej : organ Towarzystwa „Bandera Polska”

ADRES WYDAWNICZY Warszawa.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1919) – ROCZNIK 2 (1921).
UWAGI Od 1919, nr 2 drugi podtyt.: organ Ligi Żeglugi Polskiej w Warszawie.
INSTYTUCJA SPRAWCZA Towarzystwo „Bandera Polska”.
INSTYTUCJA SPRAWCZA Liga Żeglugi Polskiej.
INSTYTUCJA SPRAWCZA Bandera Polska.

 

Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni

 

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Trzy razy w mies.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1932) – ROCZNIK 3 (1934).
INSTYTUCJA SPRAWCZA Izba Przemysłowo-Handlowa (Gdynia).

 

Biuletyn Lekarski : organ Związku Lekarzy P.P. Obwód Morski z siedzibą w Gdyni poświęcony sprawom zawodu lekarskiego, szpitalnictwa, medycyny społecznej, sądowej, ustawodawstwa i administracji sanitarnej

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1934).
INSTYTUCJA SPRAWCZA Związek Lekarzy Państwa Polskiego. Obwód Morski (Gdynia).

 

Biuletyn Miesięczny Portu Gdyńskiego

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1931).
INSTYTUCJA SPRAWCZA Urząd Morski (Gdynia).
TYTUŁ NAST Wiadomości Portu Gdyńskiego

 

Czerwony Marynarz i Robotnik Portowy : jednodniówka Międzynarodówki Marynarzy i Robotników Portowych (International of Seamen and Harbour Worker – I.S.H.)

ADRES WYDAWNICZY Hamburg : [s.n.], 1931.
NUMERACJA 1931.
UWAGI Od 1931, nr 1 z sierpnia podtyt.: organ Międzynarodówki Marynarzy i Robotników Portowych (International of Seamen and Harbour Workers – I.S.H.) oraz lewicy związkowej w Polsce.
INSTYTUCJA SPRAWCZA Międzynarodówka Marynarzy i Robotników Portowych.

 

Dziennik Gdyński

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1928) – ROCZNIK 12 (1939).
UWAGI W 1929 łączy się z czas.: Gazeta Gdańska (nr 1-43).
DODATEK Chëcz Kaszëbskô
DODATEK Gwiazda Morza
DODATEK Rolnik (Gdynia) nr25808

 

Echo Morskie : pismo Z.P.W. O.W. Morskiego : wychodzi co 10 dni

ADRES WYDAWNICZY Gdańsk.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Trzy razy w mies.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1945).
INSTYTUCJA SPRAWCZA Wojsko Polskie. Okręg Wojskowy Morski. Zarząd Polityczno-Wychowawczy.
INSTYTUCJA SPRAWCZA Okręg Wojskowy Morski. Zarząd Polityczno-Wychowawczy.
INSTYTUCJA SPRAWCZA Zarząd Polityczno-Wychowawczy Okręgu Wojskowego Morskiego.

 

Gazeta Gdańska, Dziennik Gdyński : niezależny organ przemysłowo-handlowy i gospodarczy

ADRES WYDAWNICZY Gdańsk : Tomasz Ziółkowski, 1929.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Dziennik
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1929).
UWAGI Opis na podst.: ROCZNIK 1, nr 4 (1929).
TYTUŁ NAST Nowa Gazeta Gdańska, Dziennik Gdyński

 

Gazeta Gdańska, Gazeta Morska

ADRES WYDAWNICZY Poznań ; Gdańsk ; Toruń.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Dziennik
NUMERACJA ROCZNIK 39 (1929) – ROCZNIK 40 (1930).
UWAGI W 1929, nr 183 tyt.: Gazeta Morska.
UWAGI W 1929, nr 234-236 tyt.: Gazeta Morska, Gazeta Gdańska.
UWAGI Od 1929, nr 234 m. wyd.: Gdańsk, Gdynia.
MIEJSCE WYD Gdynia
TYTUŁ POPRZ Gazeta Gdańska, Echo Gdańskie
TYTUŁ NAST Gazeta Gdańska (Gdańsk ; 1930)

 

Gazeta Gdyńska : organ Wybrzeża Polskiego.

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Dziennik
NUMERACJA ROCZNIK 2 (1927) – ROCZNIK 15[!] (1939).
DODATEK Wejherowski Kalendarz Mariański
DODATEK Rodzina Kaszubska od 1926 nr25685

 

Gdyńska Samoobrona : niezależny tygodnik społeczny poświęcony obronie interesów polskiego stanu średniego i świata pracy : wychodzi trzy razy w miesiącu.

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Trzy razy w miesiącu
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1937) – ROCZNIK 3 (1939).

 

Gdyńskie Wiadomości Lekarskie : organ Klubu Lekarzy Polskich, Oddział w Gdyni poświęcony sprawom zdrowia publicznego i zawodu lekarskiego.

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Mies.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1937).

 

Głos Bałtycki : pismo bezpartyjne poświęcone sprawom morza.

ADRES WYDAWNICZY Gdynia : Bałtycka Ajencja Prasowa, 1926.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Trzy razy w Tygodnik
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1926).

 

Głos Morski : bezpartyjny tygodnik poświęcony sprawom Gdyni i Wybrzeża.

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Tygodnik
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1930).

 

Głos Morski : tygodniowe pismo polityczne, gospodarczo-handlowe i społeczne.

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Tygodnik
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1935).

 

Gwiazda Morza : dodatek do „Dziennika Gdyńskiego”.

ADRES WYDAWNICZY Gdynia : [Bolesław Kiełbratowski], 1928-1929.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Tygodnik
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1928) – ROCZNIK 2 (1929).

 

Gwiazda Morza

TYTUŁ Gwiazda Morza : tygodnik parafialny Wybrzeża.
ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Tygodnik
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1936) – ROCZNIK 4 (1939).
UWAGI Od 1937, nr 46 podtyt.: tygodnik Wybrzeża.

 

Hasło Wybrzeża Polskiego : tygodnik ma za cel propagandę i ochronę przemysłu, kupiectwa i rzemiosła polskiego na Wybrzeżu.

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Tygodnik
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1936) – ROCZNIK 3 (1938).

 

Jantar : organ Instytutu Bałtyckiego : przegląd kwartalny zagadnień naukowych pomorskich i bałtyckich ze szczególnym uwzględnieniem.

ADRES WYDAWNICZY Bydgoszcz : nakł. Instytytu Bałtyckiego w Gdyni, 1937-1949.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Kwartalnik
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1937) – ROCZNIK 7 (1949).
UWAGI Na okł. m. wyd.: Gdańsk, Bydgoszcz, Szczecin.
UWAGI Od 1948, nr 3/4 m. wyd.: Gdańsk.

 

Kalendarz Morski na Rok …

ADRES WYDAWNICZY [Gdynia : s.n] (Gdynia : Druk. Bałtycka)
CZĘSTOTLIWOŚĆ Rocznik
NUMERACJA 1930 – 1934
UWAGI Od 1931: Gdynia : nakł. Wyd. „Kalendarz Morski”.

 

Kalendarz Morski i Kolonjalny na Rok… / nakł. Ligi Morskiej i Kolonjalnej (Oddział I. im. Jana z Kolna – Związek Pionierów Kolonjalnych)

ADRES WYDAWNICZY Warszawa
CZĘSTOTLIWOŚĆ Rocznik
NUMERACJA 1933
INSTYTUCJA SPRAWCZA Liga Morska i Kolonialna. Oddział I im. Jana z Kolna – Związek Pionierów Kolonialnych
INSTYTUCJA SPRAWCZA Związek Pionierów Kolonialnych

 

Komunikat Portu Rybackiego w Gdyni

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1934/35) – ROCZNIK 4 (1938).
INSTYTUCJA SPRAWCZA Port Rybacki (Gdynia).
TYTUŁ NAST Rybołówstwo Morskie nr26270

 

Komunikaty Instytutu Bałtyckiego / Instytut Bałtycki. Dział Informacji Naukowej (DIN)

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
NUMERACJA 1939.
INSTYTUCJA SPRAWCZA Instytut Bałtycki. Dział Informacji Naukowej.
TYTUŁ POPRZ Komunikat (Instytut Bałtycki. Dział Informacji Naukowej) nr12661

 

Kurier Bałtycki

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Dziennik
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1937) – ROCZNIK 3 (1939).
DODATEK Torpeda (Gdynia)

 

Morskie Wiadomości Techniczne : organ Stowarzyszenia Techników Okrętowych Polskich : czasopismo poświęcone sprawom okrętownictwa, żeglugi i techniki portowej.

ADRES WYDAWNICZY Gdynia : Stow. Tech. Okręt. Pol., 1938-1939.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Dwumies.
NUMERACJA ROCZNIK 3 (1938) – ROCZNIK 4 (1939).
INSTYTUCJA SPRAWCZA Stowarzyszenie Techników Okrętowych Polskich.
TYTUŁ POPRZ Wiadomości Stowarzyszenia Techników Okrętowych Polskich nr38781

 

Nowa Gazeta Gdańska, Dziennik Gdyński : niezależny organ przemysłowo-handlowy i gospodarczy.

ADRES WYDAWNICZY Gdańsk.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Dziennik
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1929).
TYTUŁ POPRZ Gazeta Gdańska, Dziennik Gdyński
TYTUŁ NAST Nowa Gazeta Gdańska, Kurier Gdyński

Nowa Gazeta Gdańska, Kurjer Gdyński : niezależny organ przemysłowo-handlowy i gospodarczy.

TYTUŁ DOD Nowa Gazeta Gdańska, Kurier Gdyński
ADRES WYDAWNICZY Gdańsk.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Dziennik
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1929) – ROCZNIK 2 (1930).
TYTUŁ POPRZ Nowa Gazeta Gdańska, Dziennik Gdyński nr17815

 

Od Naszego Morza : ilustrowany dwutygodnik dla młodzieży Polski.

ADRES WYDAWNICZY Grudziądz ; Wąbrzeźno.
CZĘSTOTLIWOŚĆ DwuTygodnik
NUMERACJA ROCZNIK 2 (1930) – ROCZNIK 5 (1933).
TYTUŁ POPRZ Dziecko Pomorza

 

Opowieści Morskich Fal : ilustrowany dwutygodnik dla młodzieży poświęcony sprawie polskiego morza i ziemi przymorskiej.

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
CZĘSTOTLIWOŚĆ DwuTygodnik
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1932).
HASŁO PRZEDM Czasopisma młodzieżowe polskie – 1918-1939 Rocznik
HASŁO PRZEDM Bałtyk – czasopisma

 

Pionier : czasopismo wolnomyślicielsko-społeczne Pomorza, Wielkopolski i Górnego Śląska.

ADRES WYDAWNICZY Toruń.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1935) – ROCZNIK 2 (1936).
UWAGI Od ROCZNIK 1, nr 4 (1935)? m. wyd.: Gdynia, Toruń.
HASŁO PRZEDM Wolnomyślicielstwo – czasopisma
MIEJSCE WYD Gdynia

 

Polskie Morze : ilustrowany tygodnik kąpieliskowy wybrzeża bałtyckiego.

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Tygodnik
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1937).
HASŁO PRZEDM Kąpieliska – Polska – 1918-1939 Rocznik  – czasopisma
HASŁO PRZEDM Bałtyk (wybrzeże) – czasopisma

 

Praca na Morzu : miesięcznik oficerów polskiej marynarki handlowej / Państwowa Szkoła Morska.

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Mies.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1939) – ROCZNIK 6 (1944).
UWAGI Od 1940 Rocznik  m. wyd.: Londyn.
INSTYTUCJA SPRAWCZA Państwowa Szkoła Morska (Gdynia).
MIEJSCE WYD Londyn

 

Przegląd Bałtycki

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1928) – ROCZNIK 2 (1929).
UWAGI Od 1928, nr 2 podtyt.: dwutygodnik gospodarczy, poświęcony sprawom morskim.

 

Przegląd Gdyński : organ dla spraw społecznych, gospodarczych i morskich

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1930) – ROCZNIK 2 (1931).

 

Przegląd Lokatorski : organ Związku Lokatorów w Gdyni

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
NUMERACJA 1935.
INSTYTUCJA SPRAWCZA Związek Lokatorów (Gdynia).

 

Przegląd Morski : miesięcznik Marynarki Wojennej

ADRES WYDAWNICZY Toruń.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Mies.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1928) – ROCZNIK 16 (1950).
UWAGI Od 1935, nr 75 m. wyd.: Warszawa.
UWAGI Od 1947 m. wyd.: Gdynia.
INSTYTUCJA SPRAWCZA Od 1935, nr 75: Kierownictwo Marynarki Wojennej.
INSTYTUCJA SPRAWCZA Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej (Toruń).
INSTYTUCJA SPRAWCZA Dowództwo Marynarki Wojennej.
MIEJSCE WYD Warszawa
MIEJSCE WYD Gdynia

 

Przegląd Zachodni : niezależne pismo tygodniowe Żydów Pomorza i Wielkopolski

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Tygodnik
NUMERACJA ROCZNIK 2 (1936) – ROCZNIK 3 (1938).
HASŁO PRZEDM Czasopisma społeczno-kulturalne żydowskie – Polska – 1918-1939 Rocznik

 

Rocznik Rady Interesantów Porto w Gdyni

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Rocznik
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1931) – ROCZNIK 8 (1938).
INSTYTUCJA SPRAWCZA Rada Interesantów Portu w Gdyni.

 

Ryba : pismo poświęcone zagadnieniom praktycznego rybactwa oraz

ADRES WYDAWNICZY Bydgoszcz.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Mies.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1929) – ROCZNIK 5 (1933).
UWAGI Od 1932 m. wyd.: Gdynia.
UWAGI Od 1930 drugi podtyt.: organ Związku Przemysłu Rybnego w Polsce.
UWAGI Od 1932 podtyt.: organ Morskiego Instytutu Rybackiego.
UWAGI O NUMERACJI W 1928 Rocznik  nr okazowy.
INSTYTUCJA SPRAWCZA Od 1932: Morski Instytut Rybacki.
INSTYTUCJA SPRAWCZA Izba Przemysłowo-Handlowa (Bydgoszcz).
INSTYTUCJA SPRAWCZA Morski Instytut Rybacki.
INSTYTUCJA SPRAWCZA Związek Przemysłu Rybnego w Polsce.
MIEJSCE WYD Gdynia
POWIĄZANIA Handel i Przemysł Rybny

 

Rybołówstwo[!] Morskie na Polskim Bałtyku w … Roku / nakładem Wydziału Rybackiego Dep. V. Min. Roln. i Dóbr Państwowych w Poznaniu, przy współudziale T-wa Ryb. na Woj. Pozn.

ADRES WYDAWNICZY Poznań : [s.n.], 1922-1928.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Rocznik
NUMERACJA 1921 – ROCZNIK 3 (1925/27).
INSTYTUCJA SPRAWCZA Od 1925/27: Morski Urząd Rybacki.
INSTYTUCJA SPRAWCZA Towarzystwo Rybackie na Województwo Poznańskie.
INSTYTUCJA SPRAWCZA Morski Urząd Rybacki.
MIEJSCE WYD Warszawa
MIEJSCE WYD Bydgoszcz
MIEJSCE WYD Gdynia
TYTUŁ NAST Polskie Rybołówstwo Morskie

 

Stocznia Młodych : czasopismo uczniów Liceum i Gimnazjum Towarzystwa Szkół Średnich w Gdyni

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1938) – ROCZNIK 2 (1939).
INSTYTUCJA SPRAWCZA Liceum i Gimnazjum Towarzystwa Szkół Średnich (Gdynia).

 

Szczerbiec : narodowy organ walki / [Zarząd Grodzki Stronnictwa Narodowego w Gdyni]

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1938/39).
UWAGI Od ROCZNIK 1, nr 4 (1938/39) podtyt.: organ walki Stronnictwa Narodowego.
INSTYTUCJA SPRAWCZA Od ROCZNIK 1, nr 15 (1938/39): Komitet Wyborczy Obozu Narodowego w Gdyni.
INSTYTUCJA SPRAWCZA Stronnictwo Narodowe. Zarząd Grodzki (Gdynia).
INSTYTUCJA SPRAWCZA Obóz Narodowy. Komitet Wyborczy (Gdynia).

 

Torpeda : oczy i uszy Gdyni.

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Tygodnik
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1936) – ROCZNIK 2 (1937).
UWAGI Od 1936, nr 2 podtyt.: gazeta tygodniowa.
UWAGI Od 1936, nr 7 podtyt.: ilustrowana gazeta tygodniowa.
UWAGI Od 1937, nr 26 wychodzi jako niedzielny dodatek do Kuriera Bałtyckiego.

 

Uprawa Morza : kwartalnik Morskiego Kolegium Ekonomicznego w Gdyni.

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Kwartalnik
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1938) – ROCZNIK 2 (1939).
HASŁO PRZEDM Gospodarka morska – czasopisma
INSTYTUCJA SPRAWCZA Morskie Kolegium Ekonomiczne (Gdynia).

 

Wiadomości Portowe.

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
NUMERACJA ROCZNIK 9 (1939).
INSTYTUCJA SPRAWCZA Polska Agencja Telegraficzna.
TYTUŁ POPRZ Wiadomości Portu Gdyńskiego

 

Wiadomości Portu Gdyńskiego

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1931) – ROCZNIK 8 (1938).
MIEJSCE WYD Warszawa
TYTUŁ POPRZ Biuletyn Miesięczny Portu Gdyńskiego
TYTUŁ NAST Wiadomości Portowe

 

Wiadomości Stowarzyszenia Techników Okrętowych Polskich : czasopismo poświęcone sprawom okrętownictwa, żeglugi i techniki portowej.

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1936) – ROCZNIK 2 (1937).
INSTYTUCJA SPRAWCZA Stowarzyszenie Techników Okrętowych Polskich.
TYTUŁ NAST Morskie Wiadomości Techniczne

 

Wiatr od Morza : miesięcznik poświęcony sprawom morskim i zamorskim i sportom wodnym / Gromada Starszoharcerska 1 Morskiej Drużyny Harcerskiej im. Króla Władysława IV.

ADRES WYDAWNICZY Gdynia.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1932) – ROCZNIK 3 (1934).
INSTYTUCJA SPRAWCZA Związek Harcerstwa Polskiego. Morska Drużyna, 1 im. Króla Władysława IV. Gromada Starszoharcerska.

 

Ziemia Kaszubska : katolickie niezależne pismo Rumii-Zagórza.

ADRES WYDAWNICZY Rumia-Zagórze [Rumia] ; Gdynia.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1937) – ROCZNIK 2[!] (1939).

 

Żeglarz Polski : czasopismo miesięczne poświęcone sprawom żeglugi morskiej i rzecznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i zadań żeglugi polskiej.

ADRES WYDAWNICZY Gdańsk.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Mies.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1922) – ROCZNIK 9 (1930).
MIEJSCE WYD Tczew
TYTUŁ NAST Kurier Morski (Gdynia)

 

Żegluga : czasopismo dla handlu morskiego i żeglarstwa

ADRES WYDAWNICZY Warszawa ; Gdańsk ; Gdynia.
CZĘSTOTLIWOŚĆ Mies.
NUMERACJA ROCZNIK 1 (1927) – ROCZNIK 12 (1939).

Przeczytaj również

Najnowsze