Z doświadczeń gdyńskiej edukacji. Uniwersytecka klasa historyczno-polonistyczna w I Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni / Barbara Dumania, Arnold Kłonczyński // Rocznik Gdyński. – [2004], nr 16, s. [225]-232

Z doświadczeń gdyńskiej edukacji