366-146302_g

Z Gdyni na 180 stacji amerykańskich // Dziennik Poznański. - 1939, nr 192, s. 3
Z Gdyni na 180 stacji amerykańskich // Dziennik Poznański. – 1939, nr 192, s. 3