Z Morawskiej Ostrawy na Pomorze // Gazeta Gdańska. – 1933, nr 138, s. 6

czesi nam morzem