Z najdawniejszych dziejów Gdyni // Rocznik Gdyński. – 2003, nr 25, s. 10. – Il.