Z pobytu polskich konsulów honorowych w Gdyni // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 9, s. 41

Z pobytu polskich konsulów honorowych w Gdyni