[ZDARZY SIĘ WCZORAJ: WYBORY W MIĘDZYWOJENNEJ GDYNI] Oficjalna lista radnych do Rady Miejskiej // Gazeta Gdańska z dnia 14 lutego 1939, s. 7

Oficjalna lista radnych do Rady Miejskiej

Wybory budzą wielkie emocje – tak było zawsze – także w międzywojennej Gdyni. Przedstawione Państwu materiały ukazują emocje i zainteresowanie, jakie budził wybór władz państwowych i samorządowych w Polsce w okresie międzywojennym.

Oficjalna lista radnych do Rady MiejskiejWybory budzą wielkie emocje – tak było zawsze – także w międzywojennej Gdyni. Przedstawione Państwu materiały ukazują emocje i zainteresowanie, jakie budził wybór władz państwowych i samorządowych w Polsce w okresie międzywojennym.