Zdrowie Publiczne i Opieka Społeczna. [W:] Rocznik Statystyczny Gdyni 1937-1938 // Redakcja Bolesław Polkowski Kierownik Biura Statystycznego. – Referat Statystyczny Komisarjatu Rządu w Gdyni, Gdynia, 1938

Zdrowie Publiczne i Opieka Społeczna. [W:] Rocznik Statystyczny Gdyni 1937-1938 // Redakcja Bolesław Polkowski Kierownik Biura Statystycznego. - Referat Statystyczny Komisarjatu Rządu w Gdyni, Gdynia, 1938

Zdrowie Publiczne i Opieka Społeczna. [W:] Rocznik Statystyczny Gdyni 1937-1938 // Redakcja Bolesław Polkowski Kierownik Biura Statystycznego. - Referat Statystyczny Komisarjatu Rządu w Gdyni, Gdynia, 1938