dzs147

'Żegluga Polska" Spółka AKcyjna (przycyznek historyczny)
dzs146
dzs148