Żeńskie domy zakonne w Gdyni / Lucyna Przybylska // Rocznik Gdyński. – [2004], nr 16, s. 89-

Żeńskie domy zakonne w Gdyni