Żeromski a Gdynia / Henryk J. Jabłoński // Rocznik Gdyński. – 1987/1988, nr 8, s. [198]-208. – Il.

Żeromski a Gdynia