Zjazd delegatów Twa. Popierania Lotnictwa i Pracy na Morzu w Palestynie // Chwila. – 1939, nr 7286, s. 5

Zjazd delegatów Twa. Popierania Lotnictwa i Pracy na Morzu w Palestynie // Chwila. - 1939, nr 7286, s. 5

Zjazd delegatów Twa. Popierania Lotnictwa i Pracy na Morzu w Palestynie // Chwila. – 1939, nr 7286, s. 5