26rgwtorek177

Użytkowanie ziemi na obszarze Chwarzna - Wiczlina Dąbrowy w latach 1978-2010
Użytkowanie ziemi na obszarze Chwarzna – Wiczlina  Dąbrowy w latach 1978-2010
26rgwtorek178