Zmiany w sprawie zniżek kolejowych na “Święto Morza” // Gazeta Kartuska. – 1932, nr 90, s. 3

Zmiany w sprawie zniżek kolejowych na "Święto Morza" // Gazeta Kartuska. - 1932, nr 90, s. 3

Zmiany w sprawie zniżek kolejowych na “Święto Morza” // Gazeta Kartuska. – 1932, nr 90, s. 3