Znaczenie kolei Bydgoszcz – Gdynia // Gazeta Bydgoska. – 1925, nr 134, s. 1

Znaczenie kolei Bydgoszcz - Gdynia // Gazeta Bydgoska. - 1925, nr 134, s. 1

Znaczenie kolei Bydgoszcz – Gdynia // Gazeta Bydgoska. – 1925, nr 134, s. 1