Źródła naszej potęgi. W czternastą rocznicę odzyskania Bałtyku // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 33, s. 2

Źródła naszej potęgi. W czternastą rocznicę odzyskania Bałtyku

Źródła naszej potęgi. W czternastą rocznicę odzyskania Bałtyku