Zwiększony import towarów rybnych przez Gdynię w miesiącu maju i czerwcu 1938 r.

Zwiększony import towarów rybnych przez Gdynię w miesiącu maju i czerwcu 1938 r.

Zwiększony import towarów rybnych przez Gdynię w miesiącu maju i czerwcu 1938 r.