1 maja minął w całej Polsce spokojnie // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 98, s. 2

1 maja w Gdyni

1 maja w Gdyni