10 lutego święto Marynarki Wojennej oraz miasta Gdyni // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 23, s. 12

10 lutego święto Marynarki Wojennej oraz miasta Gdyni