Tygodnik Turystyczny

Z dniem dzisiejszym wydajemy pierwszy numer „Tygodnika Turystycznego”, poświęconego zagadnieniom turystyki w Polsce, propagandzie polskie zagranicą, przez podawanie ścisłych informacyj, dotyczących ruchu turystycznego, środków komunikacji, oraz statystyki o ruchu podróżnych z Polski i do Polski. Jak ważnem zagadnieniem w gospodarce narodowej jest turystyka, dowodzą tego poniżej umieszczone wyjątki z Pisma Przewodniczącego Komisji Międzyministerialnej do Zbadania Zagadnień Turystyki …