Nowy etap pracy BBWR w Gdyni. Znamienne przemówienie komisarza Rządu Sokoła i posła Tebinki na sobotniem zebraniu Rady Grodzkiej // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 12, s. 7

Nowy etap pracy BBWR w Gdyni