Strona głównaKsiążki o GdyniI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni : 50 lat

I Liceum Ogólnokształcące w Gdyni : 50 lat

I Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

 

Jubileusz 50-lecia I LO im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni budzi refleksje, przywołując miniony czas, który jest zarazem trwaniem i nieuchronną przemianą. Istotą czasu jest to, że każdy dzień, każdy miesiąc i każdy rok odchodzi. I nie wiadomo jak byśmy się starali – nigdy nie powróci, aczkolwiek młodzieńcze wzloty towarzyszą nam przez całe życie.

To właśnie w szkole średniej ujawniają się talenty, określone uzdolnienia, które umiejętnie i z pasją wykorzystywane w dorosłym życiu, stają się źródłem satysfakcji dla jednostki, a nam, jako społeczności gdyńskiej „Jedynki”, przysparzają popularności.

Czas spędzony w liceum kształtuje dojrzałość emocjonalną i intelektualną, a wpajane tu wartości prawdy, wolności, dobra i piękna są silą zbiorowości tej szkoły. Szkoła inspirowała też naszych Absolwentów do poznawania świata, zarówno świata przyrody, jak i świata tworzonego przez samych siebie. Ten wewnętrzny świat ucznia często zakłócał ból duchowy, bo i czasy, w których przyszło nam żyć, nie były łatwe. To właśnie cierpienie młodych ludzi wyzwalało zdrowy bunt owocujący wolnością, a marzenie o niej zrodziło wiele wybitnych jednostek, zajmujących dziś zasłużone miejsce w społeczeństwie.

Nasi Drodzy Absolwenci, największą wartością w ludzkim bycie jest spotkanie. Spotkanie, to wartość sama w sobie, to metafizyczny trans, gdzie zderzają się różne jej odmiany, a przecież o to w dniu jubileuszu naszej szkoły chodzi. Rocznica to doskonała okazja do dalszych twórczych inspiracji i utwierdzania tożsamości

I LO, do wprowadzenia szkoły w XXI wiek. Jesteśmy świadomi, iż kierunki działań, realizowane przez nas, są mocnym fundamentem nie tylko dla szkoły jako instytucji, lecz dla bogatszego, szczęśliwego życia w przyszłości. Ten jubileuszowy akt wspólnoty niech będzie największą siłą naszej szkoły.

Wszystkim Absolwentom i Przyjaciołom naszej szkoły składam serdeczne życzenia z okazji 50-lecia jej istnienia.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alicja Harbino

5

 

Przeczytaj również

Najnowsze