Za “hiszpańskie” 20 tys. zł poszedł do więzienia. Niefortunny powrót p. Podlaskiego do kraju // Gazeta Gdańska. – 1936, nr 98, s. 8

Za "hiszpańskie" 20 tys. zł poszedł do więzienia. Niefortunny powrót p. Podlaskiego dokraju