RATUSZ. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1993, 28 stycznia – 3 lutego