RATUSZ. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1994/1995, 31 grudnia – 6 stycznia