HASŁO DNIA Hasłem naszym jest budować okręty w kraju // MORSKIE WIADOMOŚCI TECHNICZNE. – 1939

Hasłem naszym jest budować okręty w kraju

Hasłem naszym jest budować okręty w kraju