Ś. p. Inż. Kazimierz Bielski / M. K. // Morskie Wiadomości Techniczne. – 1939, nr 2, s.18-19. – Il.

Kazimierz Bielski

Kazimierz Bielski

Kazimierz Bielski