Arctowski Henryk

Arctowski Henryk, ur. 1871, współczesny klimatolog, geograf, podróżnik, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, światowej sławy; A. brał udział wraz z dr. A. Dobrowolskim w słynnej belgijskiej wyprawie Gerlache’a do bieguna południowego na statku „Belgica” oraz odbył podróże naukowe po Nowej Zelandji, Ameryce Północnej i t. d.; napisał szereg cennych prac z zakresu klimatologji. Pod jego kierunkiem pracuje liczny zastęp młodych uczonych we Lwowie

Wybitne czyny Polaków na obczyźnie / Stanisław Zieliński. – Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Wilno. – 1935, s. 47