Babiński Aleksander

Babiński Aleksander, inżynier, przebywał w Peruwji, gdzie zajmował się projektem osuszania
słynnych kopalni srebra Cerro de Pasco; sporządził mapę Peruwji

Wybitne czyny Polaków na obczyźnie / Stanisław Zieliński. – Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Wilno. – 1935, s. 47