Chłopicki Ludwik

Chłopicki Ludwik, major w powstaniu listopadowem; przybył w 1834 do Ameryki Północnej,
gdzie jako delegat Komitetu Narodowego Polaków w St. Zjedn. prowadził układy w sprawie osadnictwa Polaków; pierwszą kolonję założyli powstańcy, wywiezieni wraz z Chłopickim przez Austrjaków, w Stanie Illinois, i nazwali ją New Poland (Nowa Polska). Chłopicki zmarł w El-Paso w stanie Illinois

Wybitne czyny Polaków na obczyźnie / Stanisław Zieliński. – Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Wilno. – 1935, s. 53