Chodźko Aleksander

Chodźko Aleksander, ur. 1804, zm. 24 grudnia 1891, orjentalista; był konsulem rosyjskim w Persji, potem profesorem literatur słowiańskich w College de France; napisał szereg prac z zakresu językoznawstwa, literatury i etnografji ludów wschodnich.

Wybitne czyny Polaków na obczyźnie / Stanisław Zieliński. – Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Wilno. – 1935, s. 53-54